School things (Unit 1) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu.