Things in the house - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice.