Sport (Unit 1) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu. Stisknutím F5 načteš nové dvojice.