Rooms in the house - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu. F5 ti načte nové dvojice.