What´s the matter?

Doplň chybějící slova. Pro vložení apostrofu ´ můžeš použít tlačítko dole.
   cold      drink      eat      got      headache      matter      Please      sore throat      stomach      the      this      What´s   
What´s the ?I´ve got a .headache.jpgPlease, this!pills.png
the matter?I´ve a ache.stomachache.jpg, eat .pills.png
What´s the matter?I´ve got a .sorethroat.jpg, drink .bottle.png
?I´ve a .cold.jpgPlease, this!bottle.png