Body (Unit 7) - přiřazování

Přiřaď slovo ke správnému obrázku. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice.