Days in the week - překlad

Přiřaď správný překlad.