Family (Unit 6) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu.