Have got - přiřazování obrázků k textu

Unit 6

Kdo to říká?