Have got - přířazování obličejů 2

Unit 5

faces2.PNG
Prohlédni si lidi na obrázku, přečti si text a přiřaď k němu správné písmeno. Stisknutím klávesy F5 se ti načtou nové dvojice.