Face (Unit 5) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice.