Autor: Eva Prouzová

letní tábor školní družiny

Tábor školní družiny – informace

Vážení rodiče, níže máte seznam věcí, které by Vaše dítě mělo mít s sebou na táboře školní družiny. Uvedeny jsou i termíny odjezdu a příjezdu. Prosíme, aby děti neměly s sebou mobilní telefon. VYBAVENÍ NA TÁBOR...

Vyúčtování stravného + odhlašování obědů

Odevzdávání čipů a vyúčtování stravného pro žáky 9. tříd a pro žáky odcházející na jinou školu proběhne v úterý 30. 6.   Chcete-li odhlásit oběd na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. proveďte tak do čtvrtka 25. 6. Dále již nebude možné oběd...

Vydávání vysvědčení – informace

Vysvědčení se budou vydávat v úterý 30. června. Pro vysvědčení si přijdou všichni žáci z jedné třídy současně. Při pohybu po škole budou mít žáci na sobě roušku. Žáci se tento den nebudou muset přezouvat. Po...

kontejnery na třídění odpadu

Konečné pořadí sběru

V minulém týdnu proběhl ještě naposledy mimořádný sběr odpadových surovin, který stanovil konečné pořadí v jednotlivých komoditách. Nejlepší sběrači budou odměněni na začátku příštího školního roku. 

Informace k závěru školního roku

Informace k závěru školního roku Klasifikace bude uzavřena ve čtvrtek 18. 6. 2020. Vysvědčení se budou vydávat v úterý 30. 6. 2020 (po předání vysvědčení a případném obědě žáci ihned odcházejí domů). Do konce školního roku musejí mít žáci 5. – 9. ročníku...

Opětné zprovoznění Moodlu

Upozorňujeme, že školní Moodle je opět funkční (a aktualizovaný). Pokud máte adresu uloženou v záložkách, upravte si ji prosím – http://moodle1.zsbcupice.cz

Konzultace pro žáky 9. ročníku

Prozatím byla účast žáků 9. ročníku ve škole směřována k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Ale samozřejmě i jim bychom chtěli nabídnout konzultace. Ty se budou řídit těmito předpisy:  konzultace budou individuální na základě potřeb žáků  konzultaci...

tablet s hodnocením práce

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na naší škole budeme žáky hodnotit známkami a samozřejmě na základě Vyhlášky MŠMT ze dne 27. 4. 2020. Znění „Vyhlášky“ najdete v příloze níže. O termínu a organizaci vydávání vysvědčení budete včas informováni. (Martin Dytrych)