Ohlédnutí za adaptačním kurzem 6. A a 6. B

Adaptační kurz, jehož cílem je usnadnit žákům 6. ročníku přechod na druhý stupeň, pomoci s formováním zdravých vztahů ve třídě a seznámit třídní kolektiv s novými třídními učitelkami, jsme letos mohli uskutečnit v řádném termínu a bez jakýchkoli omezení. Na tři dny jsme se od 5. do 7. září 2022 vydali do kempu Prachovská osma. Akci finančně podpořila dotace Královéhradeckého kraje.

V pondělí se šesťáci, jejich paní třídní učitelky Šárka Kratochvílová a Jitka Pulkrábková, paní asistentka Lucie Hanáková a školní metodička prevence Renata Kafková nalodili do autobusu a vyrazili do Českého ráje. Cesta proběhla bez zádrhelů, na Prachovské osmě si všichni rozebrali zavazadla a ubytovali se v chatičkách. První zkouškou – rozdělením se do chatek prošli všichni bez ztráty kytičky, druhé zkoušky nás majitelé ušetřili – čekaly nás povlečené postele. Po obědě a poledním odpočinku jsme se věnovali seznamovacím aktivitám, pak jsme se vydali na procházku ke zřícenině hradu Pařez a během cesty jsme trochu potrénovali vzájemnou spolupráci. Zříceninu jsme důkladně „prošmejdili“ od vstupních schodů po vyhlídky, na kterých jsme se pokochali malebným okolím. Zpáteční cesta byla trnitá, místy jsme se potýkali s ostružiním, ale pružně jsme ho využili ke zdokonalování vzájemné ohleduplnosti. Po večeři děti vymýšlely a následně kreslily loga svých chatek, která měla charakterizovat jejich obyvatele.

V úterý ráno nás probudilo sluníčko a výborně nás naladila luxusní snídaně završená palačinkami s nutellou. Dopoledne jsme věnovali prezentaci log jednotlivých chatek a další části seznamovacích aktivit. Žáci 6.A i 6.B kladli otázky svým paním učitelkám a vyzpovídali je opravdu důkladně. Po obědě jsme vyrazili do Prachovských skal, kde všichni statečně zvládli mnoho schodů i úzký průchod a na vyhlídkách obdivovali rozmanité tvary pískovcových útvarů. Cestou zpět jsme hráli další hry. Počasí nám přálo, mráčky odpluly a po příchodu do kempu spadlo jen pár dešťových kapek. Rozdováděné děti potřebovaly trochu zklidnit, a tak jsme večer věnovali vybarvování mandal.

Slunné středeční ráno jsme zahájili vydatnou snídaní, která nám dodala energii potřebnou k úklidu chatek a balení, takže jsme je zvládli poměrně rychle a stihli ještě několik her. Potvrdilo se při nich, že královskou disciplínou letošních šesťáků je spolupráce ve dvojicích a menších skupinkách. Poté už zbývalo jen celý kurz uzavřít a zhodnotit, vychutnat si poslední oběd a vyrazit zpět domů.

Přejeme našim šesťákům šťastnou cestu druhým stupněm, ať se jim na něm daří stejně dobře jako na kurzu, během kterého pěkně přijali dvě nové spolužačky, byli dochvilní, plnili pokyny, s chutí jedli, statečně šlapali, a i když si někteří přivodili drobné bolístky, nikdo nefňukal ani neremcal.

Děkuji paním učitelkám Kratochvílové a Pulkrábkové za výbornou spolupráci a příjemné třídenní soužití, sluníčkovým majitelům Prachovské osmy za stálé úsměvy a výborné jídlo, panu řidiči za bezpečnou jízdu a kolegům za pomoc s organizací akce.

(Renata Kafková)

Fotogalerie