Přecházíme na elektronickou žákovskou knížku

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2022 rušíme papírové žákovské knížky a omluvenky, protože zcela přecházíme na elektronický systém Škola online. V systému budete sledovat klasifikaci, domácí úkoly, chování, omlouvat nepřítomnost a dozvíte se všechny důležité informace o provozu školy.

Každý rodič či zákonný zástupce musí mít zřízen přihlašovací účet. Bližší informace podají třídní učitelé.

Povinností rodiče či zákonného zástupce je denně nahlížet do systému a sledovat veškeré informace.

(Martin Zakouřil,  ředitel školy)