Pokyny pro začátek školního roku

ČTVRTEK 1. 9. 2022
Výuka probíhá od 7.55 do 9.35.
Program:
přivítání, změny ve škole, přidělení šatních skříněk, program dalších dní.
Oběd bude připraven v 10.00, dozor v jídelně provedou třídní učitelé.
Vítání prvňáčků se letos uskuteční v parku u Městského penzionu, a to od 9:00.
 
PÁTEK 2. 9. 2022
Výuka probíhá na 1. stupni od 7.55 do 11.35.
(oběd pro 1. stupeň v 11.35 – dozor zajistí třídní učitelé).
Na 2. stupni probíhá výuka od 7.55 do 12.00.
(oběd pro 2. stupeň v 12.00 – dozor zajistí třídní učitelé).
Program:
ve všech třídách budou probírány třídní záležitosti; např.: rozvrh, školní řád, poučení o bezpečnosti, škola online, třídní služby, …
 
PONDĚLÍ 5. 9. 2022
Počínaje tímto dnem se třídy učí a stěhují dle rozvrhu, a to včetně odpoledního vyučování.
 
(Martin Dytrych)