Výlet 8. A na Broďák

Předchozí dva dny jsme strávili s bezvadnou partou v kempu na Broďáku nedaleko Červeného Kostelce. Od začátku výletu panovala skvělá nálada. Po příjezdu proběhlo důvěrné seznámení s kempem a zabydlování se. Chatky byly útulné a čisté, občas se objevil nějaký zbloudilý pavouk, ale kluci si s ním vždy poradili. Odpoledne jsme vyrazili na Ostaš, kde se nám naskytly dechberoucí výhledy do krajiny a každý z nás musel předvést svou zručnost při překonávání skalních překážek; osmáci perfektně spolupracovali a vzájemně si pomáhali.

Po náročném výletu se pár odvážlivců zchladilo v Broďáku a ostatní pro ně zatím přichystali oheň a špekáčky. U ohně se povídalo o všech radostech i starostech až do brzkých ranních hodin.

Vstávání další den bylo krušné, ale všichni jej nakonec zvládli. Po dopolední procházce jsme doplnili energii pizzou a za vydatného deště utíkali na autobus. Přijeli jsme špinaví a unavení, ale (snad) spokojení.

Děkuji bezvadné třídě 8. A za vytvoření skvělých zážitků a vzpomínek a Andrejce za podporu během přípravy výletu a spoluvytváření pohodové atmosféry.

(Tereza Procházková)

Fotogalerie