Pasování prvňáčků na čtenáře

Celý rok nás housenka Agáta provázela českým jazykem, abychom se naučili číst a psát. To se nám všem výborně podařilo, a proto jsme mohli navštívit městkou knihovnu, kde na nás čekal král z písmenkové země.

Nejprve si nás ale vyzkoušela paní knihovnice. Povídali jsme si, jak správně s knížkami zacházet a naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali jsme obrázky podle počátečních písmen, hádali jsme pohádkové dvojice a každý z nás četl úryvek z pohádky, kterou nám pak paní knihovnice celou dočetla. Zvládli jsme to výborně, ale někdo bude ještě muset trochu víc trénovat.

Pak jsme jednotlivě poklekli před krále, který nás mečem pasoval na čtenáře. Dostali jsme pamětní list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo z nás měl vyplněnou přihlášku, dostal průkazku do knihovny a mohl si hned nějakou knihu vypůjčit. Na závěr jsme společně zopakovali čtenářský slib.

Dnešní den se nám moc líbil a doufám, že i nadále budeme tak krásně číst.

(Hana Machačová, Iveta Svobodová)

1. B

1. A

Fotogalerie

 

Mohlo by se vám líbit...