Přednáška „Tvoje cesta načisto“

 
 
Ve středu 6. dubna a ve čtvrtek 7. dubna proběhla na naší škole další ze série přednášek okresního preventisty Policie ČR, Bc. Lukáše Vincence. Tentokrát byla „ušita na míru“ žákům 8. a 9. ročníku.
 
Vedena byla interaktivní formou, která byla založena na promítání skutečného příběhu. Ten byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.
 
Hlavním cílem programu bylo vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u žáků právní vědomí. A v neposlední řadě je samozřejmě navést správným směrem ke zdravému životnímu stylu.
 
(Martin Dytrych)