Aktuální „kovidová“ situace na naší škole

Aktuálně, tedy ke čtvrtku 25. listopadu, stále nemáme žádnou třídu v karanténě. Patříme tak už jen mezi několik málo škol v širokém okolí.
Děkujeme tímto našim žákům, že pochopili všechna naše preventivní opatření a že je dodržují.
 
Děkujeme tímto vám, rodičům, že nám neposíláte do školy děti, které vykazují symptomy tohoto onemocnění. Moc si vážíme vaší spolupráce.
Doufejme, že se nám společnými silami podaří udržet prezenční výuku ve všech třídách i nadále.
 
(Martin Zakouřil)