Informace k provozu ZŠ Bří Čapků od 4. 1. 2021

Výuka – prezenční

 • Do školy budou docházet na prezenční výuku pouze žáci 1. A, 2. A a 2. B (u ostatních tříd bude výuka probíhat distančně).
 • Žáci do školy budou vstupovat postupně po třídách – v 7.45 třída 1. A; v 7.50 třída 2. A a v 7.55 třída 2. B.
 • Výuka bude každý den ukončena také postupně po třídách – v 11.25 třída 1. A; v 11.30 třída 2. A a v 11.35 třída 2. B.
 • Žáci, kteří nechodí na oběd ani do družiny, odchází po skončení výuky domů.
 • Každý žák si do školy přinese 2 roušky. Vstup do školy bude žákům povolen pouze s rouškou.

 

Výuka – distanční

 • Distančně se budou vzdělávat žáci 3. – 9. tříd.
 • Distanční výuka je pro žáky povinná. Žáci mají povinnost každý den sledovat školní Moodle, kde mají veškeré informace k distanční výuce.
 • Známky získané v rámci distanční výuky se započítávají do prospěchu na vysvědčení.
 • Žáci, kteří mají problém s připojením na internet, požádají svého třídního učitele a budou úkoly dostávat v papírové (či jiné) formě.

 

Školní družina

 • Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky (1. a 2. ročníku) ve standardním režimu, tj. 6.30 – 7.55 (příchod nejpozději v 7.15) a 11.25 – 15.30.
 • Ranní družina bude fungovat pouze pro přihlášené žáky pracujících rodičů a dojíždějící žáky.

 

Školní jídelna

 • Školní jídelna bude ve standardním režimu otevřena pro žáky 1. – 2. tříd a zaměstnance školy (zatím zůstává nabídka ze 2 jídel)
 • Všem žákům 3. až 9. tříd budou od 4. 1. obědy automaticky odhlášeny (zatím na týden – 8. 1. 2021).
 • Školní jídelna bude otevřena i pro ostatní žáky (3. – 9. tříd) a cizí strávníky.
 • Tyto skupiny strávníků si obědy ale musejí přihlásit přes strava.cz, případně napsat paní Blehové (vedoucí jídelny) na mail blehova@zsbcupice.cz.
 • Žáci 3. – 9. tříd a cizí strávníci si mohou obědy vyzvedávat pouze do svých přenosných nádob (platí pro ně zákaz stravování přímo v jídelně), a to v době 10.45 – 11.15.

Mohlo by se vám líbit...