Návrat tříd po skončení karantény

Ve čtvrtek 17. září se do školy vrátí žáci tříd 4. A, 7. A, 8. B a polovina ze žáků třídy 3. A. Jedná se o žáky, kteří byli v karanténě a měli dva negativní testy.
Žáci, kteří ještě neznají výsledek svého druhého testu, nastoupí do školy až následující den po jeho obdržení. V případě, že měl některý žák těchto tříd test pozitivní, žádáme rodiče, aby jeho návrat do školy konzultovali s dětským lékařem.
Žáci třídy 9. A nastoupí do školy v pondělí 21. září. I pro ně platí pravidla jako u výše uvedených tříd.

Žáci 3. A, 4. A, 7. A a 8. B, kteří chodí na obědy, je mají automaticky přihlášeny od čtvrtka 17. 9., žáci 9. A od pondělí 21. 9.
Žáci, kteří v tento den a dnech následujících do školy nedorazí, si je musí již samostatně odhlásit.
 
Vzkaz pro rodiče žáků v karanténě, kteří by mohli zítra přijít do školy, ale nemají výsledek 2. testu:
Dětská lékařka nám před chvílí sdělila, že hygiena nestíhá rozesílat smsky. Je možné zavolat přímo jí (dětské lékařce) a ona vám výsledek řekne.

(Martin Zakouřil)

Mohlo by se vám líbit...