Pokyny pro začátek školního roku

ÚTERÝ 1. 9. 2020

 • Výuka probíhá od 7.55 do 9.35.
 • Žáci budou seznámeni s hygienickými opatřeními a se změnami ve škole. Dále jim budou přiděleny šatní skříňky.
 • Oběd bude připraven v 10.00, dozor v jídelně provedou třídní učitelé.
 • Vítání prvňáčků se letos uskuteční v parku. V případě nepříznivého počasí se uskuteční ve školní jídelně. V tom případě by došlo ke změnám:
  • vyuč. hod. = 7.55 – 9.00 (ve třídách)
  • přestávka = 9.00 – 9.15
  • vyuč. hod. = 9.15 – 9.35 (rozdělení skříněk v šatnách)
  • Zazvoní pouze v 7.55!

STŘEDA  2. 9. 2020

 • Výuka probíhá na 1. stupni od 7.55 do 11.35 (oběd pro 1. stupeň v 11.35 – dozor zajistí třídní učitelé).
 • Na 2. stupni probíhá výuka od 7.55 do 12.00 (oběd pro 2. stupeň v 12.00 – dozor zajistí třídní učitelé).
 • Ve všech třídách budou probírány třídní záležitosti.
 • Během dne budou žákům rozdány učebnice a sešity.

ČTVRTEK  3. 9. 2020

 • Počínaje tímto dnem se třídy učí a stěhují dle rozvrhu, a to včetně odpoledního vyučování!
VÝTAH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŽÁKY
V následujícím dokumentu najdete výtah těch nejzákladnějších hygienických opatření, která budou muset žáci dodržovat.
Pokyny pro začátek školního roku - hygiena
Pokyny pro začátek školního roku - hygiena (181 zobrazení)
Datum: 28. 8. 2020
Velikost: 184 KB – pdf