Konzultace pro žáky 9. ročníku

Prozatím byla účast žáků 9. ročníku ve škole směřována k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Ale samozřejmě i jim bychom chtěli nabídnout konzultace.

Ty se budou řídit těmito předpisy:

 •  konzultace budou individuální na základě potřeb žáků
 •  konzultaci je třeba dopředu domluvit s daným vyučujícím
 • účast na konzultacích je dobrovolná
 •  při svém prvním příchodu musí žák odevzdat „Čestné prohlášení“ (pokud ho již neodevzdal)
 •  při každém příchodu musí být žák vybaven rouškou
 •  vyučující si žáka vyzvedne u vchodu
 •   po převlečení v šatně odchází žák za daným vyučujícím do kabinetu
 •  pokud by se před nějakým kabinetem sešlo více žáků, musí se dodržovat stanovené rozestupy
 •  použití či nepoužití roušek při konzultaci je na domluvě žáka s daným vyučujícím
 •  na konzultace doporučujeme úterý a čtvrtek, ovšem žák se s vyučujícím může domluvit i na jiný termín
 •  konzultace budou probíhat v týdnech:  od 8. do 12. června a od 15. do 19. června
 •  v týdnu od 22. do 26. června vypíšeme pro žáky 9. ročníku třídní hodiny