Informace k závěru školního roku

Informace k závěru školního roku

  • Klasifikace bude uzavřena ve čtvrtek 18. 6. 2020.
  • Vysvědčení se budou vydávat v úterý 30. 6. 2020 (po předání vysvědčení a případném obědě žáci ihned odcházejí domů).
  • Do konce školního roku musejí mít žáci 5. – 9. ročníku vráceny učebnice (žáci 1. – 4.ročníku budou učebnice vracet až v průběhu září) a všichni žáci vyklizené skříňky.
  • Podrobnější informace žáci obdrží od svých třídních učitelů.
  • Sledujte pravidelně školní web a facebook, třídní weby a jiné komunikační kanály žáků se svými třídními učiteli.

Martin Zakouřil, ředitel školy