Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na naší škole budeme žáky hodnotit známkami a samozřejmě na základě Vyhlášky MŠMT ze dne 27. 4. 2020.
Znění „Vyhlášky“ najdete v příloze níže.
O termínu a organizaci vydávání vysvědčení budete včas informováni.
(Martin Dytrych)
 

Mohlo by se vám líbit...