Žáci přijatí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku

Na zápis dětí do 1. třídy, který se tentokráte uskutečnil bez jejich osobní přítomnosti, reagovalo 30 zákonných zástupců. 24 z nich požádalo o přijetí k základnímu vzdělávání, 6 rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky svého dítěte.

Zde jsou registrační čísla přijatých dětí pro školní rok 2020-21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rodiče zároveň obdrží rozhodnutí o přijetí (i s registračním číslem) poštou.

Pozvánku na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, jejíž termín bude oznámen na základě změn obsahu mimořádných opatření, která byla vyhlášena v souvislosti s pandemií, obdrží zákonní zástupci žáků koncem května nebo v průběhu června. 

Mgr. Martin Zakouřil, ředitel školy

                                                                                                            

Mohlo by se vám líbit...