Výukové aplikace pro tablety a smartfony vám mohou pomoci

Rodičům především mladších žáků i dětem připomínám, že učivo je možné procvičovat a upevňovat nejen na počítačích,  ale i na telefonech a tabletech. Níže uvádím několik vhodných aplikací i s odkazem na místo, odkud je možné jejich stáhnutí a instalace do telefonu. Narozdíl od přeložených cizojazyčných programů vycházejí z naší metodiky výuky.

Česká firma PMQ software nabízí spoustu velmi pěkných procvičovacích aplikací na platformě Android i iOS vhodné pro většinu smartfonů i tabletů. Např. z obchodu GooglePlay je možné stáhnout demoverze, vyzkoušet je a v případě zájmu zakoupit plnou verzi asi za 90 Kč. Převážnou většinu aplikací jsem vyzkoušela a můžu je jen doporučit.

Český jazyk – pravopis – od 2. ročníku. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové souhlásky, předpony S/Z a cvičení, kde se testuje shoda přísudku s podmětem (včetně několikanásobného podmětu). Každý si může zkusit krátký diktát, kde pro každou frázi (nebo větu) vybírá správnou volbu.

Matematika – příklady – Program nabízí příklady na sčítání a odčítání. Ty jsou vhodné pro žáky z prvního stupně základních škol. Jsou zde vybrané příklady pro oddělení sčítání bez přechodu a s přechodem desítky. Další příklady procvičují násobilku. Násobení a dělení je rozděleno na menší bloky.

Angličtina – nejrůznější okruhy slovíček, různé formy osvojení, kontrola výslovnosti. Naučte se přes 500 anglických slovíček nenásilnou formou. Tato výuka je také velmi vhodná pro malé děti. Nejprve si vyberete kategorii slovíček. Pak program nabízí vždy šest obrázku a vysloví hledané slovo anglicky.

Abeceda – pro začínající čtenáře (seznámení s písmeny)

Matematika a čísla – začátek 1. třídy (číslice, počet…) Učíme se počítat postupně do 5, do 10, do 20 až do 100. Ve hře si můžete nastavit rozsah čísel.
Pomocí her se děti naučí poznávat čísla a vztahy mezi nimi (<>=). Hry obsahují pěkné obrázky a andílek povzbuzuje děti při prvním objevování základů matematiky. Za správné odpovědi sbírají děti hvězdičky a čeká na ně překvapení.

Výuka hodin – výborná aplikace (vyzkoušela jsem) – plná verze nyní za 89 Kč

Oko hrátky, dyslexie, cvičení – rozvoj zrakového vnímaní,  zaměřeno na diferenciaci figury a pozadí, zrcadlení, překrývání, vnímání obrysů, stínů a také podobných písmen

(Eva Prouzová)