Předávání vysvědčení předškoláčkům

V úterý 10. března jsme slavnostním předáním vysvědčení předškoláčkům ukončili kurz „Žákem na zkoušku“.

Nebylo to ale jen tak zadarmo. Žáčci museli projít šesti náročnými zkouškami – složit papírovou čepici, poskládat obrázek, vyhledat předměty, které patří k určitému povolání, shodit kuželky, vytleskat počet slabik a určit počáteční hlásku ve slově na obrázku  a přeříkat pár jazykolamů. Všichni zkoušky zvládli se samými jedničkami.

Během deseti setkání jsme procvičovali motoriku, správné sezení a držení tužky, sluchovou a zrakovou diferenciaci, prostorové vnímání, pravolevou orientaci a matematické představy.

Cílem programu bylo předat rodičům a jejich dětem návod na procvičování znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný vstup do školního prostředí a ukázat jim sílu a přirozenost společných činností a efektivitu učení prostřednictvím hry.
(Jana Hájková)

Fotogalerie

Video Televize JS o tom, jak v naší škole připravujeme budoucí školáky na vstup do školy.

 


Mohlo by se vám líbit...