ANGLIČTINA – skupinky p. uč. Žďárské

Domácí úkoly pro angličtináře z mých skupin, jsou vloženy v sekci „Domácí úkoly“- týká se to konkrétně tříd: 6. A, 7. B, 8. A a B a moje skupinka z 9. A. Procvičování pro 3. A je vloženo na webové stránce třídy. Postupně budu přidávat další procvičování pro jednotlivé ročníky. Všechna témata si řádně zapisujte do správných sešitů a prosím, abyste je pečlivě označovali dle pokynů. Dodržujte termíny!!! V případě nejasností mi klidně napište na: zdarska@zsbcupice.cz.

Děkuji všem a přeji hodně zdaru při domácím studiu. Žďárská