Výlet do minulosti s Pernštejny

V úterý 4. února k nám na školu zavítali členové skupiny historického šermu Pernštejni. Tentokrát měli v naší tělocvičně dvě vystoupení.

V tom prvním vzali naše nejmenší žáky (1. – 3. ročník) do doby princů a princezen. Podle reakcí dětí se program líbil.

Pro starší žáky si připravili náročnější téma – „Obrazy z třicetileté války“. Protože se jedná o nesmírně složité období našich dějin, viděli čtvrťáci až sedmáci jen některé výjevy z první poloviny 17. století.  Zažili například pražskou defenestraci v květnu 1618 a setkali se s některými velmi známými osobami té doby, například s Albrechtem z Valdštejna. 

(Martin Dytrych)

Fotogalerie