Fyzikální olympiáda – školní kolo

vitezky-fyzikalni-olympiada

Vítězky školního kola fyzikální olympiády.

Koncem ledna bylo ukončeno školní kolo fyzikální olympiády kategorie F a kategorie E. Zadání úloh si vyzvedlo osm žáků.

kategorii F řešení odevzdali tři žáci. Na prvním místě se umístila Marina Zajacová (VIII. A).

kategorii E odevzdala svá řešení pouze Adéla Roženská (IX. A). Její vypracování úloh ovšem mělo nejen správná řešení, ale vynikalo i perfektním zpracováním a pečlivostí.  Adéla věnovala výpočtům, grafickému zpracování i praktické části mnoho času. Její řešení bylo skutečně na úrovni.

Vítězky obdržely diplom, drobnou věcnou odměnu a jejich snaha bude započtena do klasifikace na II. pololetí. Za snahu patří všem zúčastněným poděkování.

(Věra Nývltová)