Prázdninový rekreační pobyt pro  žáky – ITÁLIE

Děkujeme za Váš zájem o prázdninový pobyt v Itálii ve dnech 24. 7. 2020 – 2. 8. 2020.  🙂

Platební podmínky:

Částku 8 000 Kč prosím uhradit takto:

  1. záloha       2000 Kč    do 17.1.2020
  2. záloha       3000 Kč    do 20.3.2020
  3. doplatek  3000 Kč    do 20.5.2020

Hradit můžete v hotovosti u mne v kanceláři školy nebo bezhotovostním převodem na účet: 510 230 594/0600, VS 66, do pozn. uveďte příjmení dítěte.

Celkovou částku je možné uhradit i ve dvou splátkách, případně najednou – dle Vašich možností.

V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele či pojišťovnu, zastavte se a domluvíme se. 🙂

Martina Šrollová

srollova@zsbcupice.cz, 499 881 138