Učitelé ze ZŠ Bří Čapků se ke stávce nepřipojí

Na dnešní ranní poradě jsme se domluvili, že nevidíme pádné důvody pro to, abychom stávkovali.
Ve středu 6.11. tedy proběhne výuka podle rozvrhu.
(Martin Dytrych)