Cesta do pravěku – projekt šesťáků

projekt Cesta do pravěku

Čtvrtek 21. listopadu 2019 byl prvním projektovým dnem šesťáků v tomto školním roce. Připraven pro ně byl jeden z těch nejzajímavějších – „Cesta do pravěku“.  Během tohoto dne se tak žáci 6. A a 6. B vydali po stopách lovců mamutů doby ledové.

Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava s programem „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“. Pan lektor dětem představil každodenní život lovců mamutů, jejich zbraně, nástroje, oděvy, šperky, hudební nástroje, nádobí i obydlí. Vysvětlil jim rovněž, jak a z čeho lovci mamutů tyto věci vyráběli a jak je používali. Šesťáci nadšeně hltali jeho vyprávění a zkoušeli dovezené věci. Všechny děti i exponáty přežily horlivé poznávání ve zdraví, ovšem luková vrtačka ani letos nenašla nikoho natolik zručného, kdo by s její pomocí dokázal rozdělat oheň.

K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při hodinách českého jazyka, které byly zaměřeny na práci s knihou „Lovci mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje o pravěkých zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.

Při hodině přírodopisu zhlédly děti film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě pravěkých lidí, následný kvíz pak prověřil jejich pozornost.

Na vlastní ruce si šesťáci pravěk vyzkoušeli při výtvarné výchově. Z hlíny modelovali sošky, nádoby i šperky. A dostali se i k malbám.

Všem kolegyním a kolegům děkujeme za vzornou přípravu a spoluorganizaci celé akce, panu lektorovi za čas a poučnou besedu a dětem za pěkné chování a přístup k práci.

(Martin Dytrych, Renata Kafková)

Fotogalerie.