Měsíc filmu na školách aneb Třicáté výročí sametové revoluce

Naše škola se letos opět zapojila do Měsíce filmu na školách, akce, která probíhá v rámci projektu Příběhy bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladým lidem, že naše země má za sebou několik desetiletí pod vládou totalitních režimů a že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Projekt Příběhy bezpráví pořádá audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách, který je zase jedním z projektů nevládní neziskové organizace Člověk v tísni.

Měsícem filmu na školách je již tradičně listopad, kdy se slaví mezinárodní den studentstva, k němuž se váží i významné události českých dějin – uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989. Připomenutí posledně jmenované události, od které letos uplyne třicet let, je věnován letošní ročník.

S žáky 9. A jsme se ve čtvrtek 7. listopadu 2019 nejprve snažili zjistit, co vše je dnešním teenagerům o sametové revoluci známo, co vědí o jejích aktérech a zda si alespoň trochu uvědomují její význam. Deváťáci znali jméno Václava Havla, věděli, že velkou roli během revoluce sehráli studenti, že se demonstrovalo a že právě tehdy přestala v naší zemi vládnout komunistická strana.

Dokumentem Z deníku Ivany A. žáky provedla Ivana Andělová, v roce 1989 pražská maturantka, která si do deníku pečlivě zaznamenávala tehdejší události. Film začíná Novým rokem 1989, kdy Ivana po silvestrovských oslavách poslouchala projev komunistického prezidenta Husáka, a končí Novým rokem 1990, do kterého obyvatele Československa vítal prezident Václav Havel. Diváci se postupně seznámili s klíčovými událostmi roku 1989 – Palachovým týdnem, oslavami tzv. vítězného února a prvního máje, projevy Miloše Jakeše, s událostmi na Národní třídě 17. listopadu a sametovou revolucí. Zároveň ale poznali i osobní život mladé studentky, která úspěšně složila maturitu, získala řidičský průkaz, poslouchala Beatles, chodila s kamarády na večírky, poprvé vyjela do západního Německa, stála fronty na toaletní papír, nastoupila do prvního zaměstnání, jelikož nemohla studovat na vysoké škole, a hltala projevy studentských vůdců. Po zhlédnutí filmu naši deváťáci popisovali emoce, které v nich dokument vyvolal, a pro ně nejsilnější i naopak slabší momenty.

Průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 na Trutnovsku i v samotné Úpici deváťákům přiblížila paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, která přinesla i zajímavé dobové materiály – noviny a fotografie, které pořídil malosvatoňovický fotograf v Praze. Paní ředitelka rovněž přečetla vzpomínky jednoho ze studentů a popsala žákům, proč revoluce probíhala jinak v Praze a se zpožděním a opatrněji v našem regionu. Pan učitel Beránek se s žáky podělil o několik vzpomínek na dobu, kterou zažil jako student, paní ředitelka jej pak doplnila vysvětlováním toho, jak funguje lidská paměť a proč mohou být vzpomínky lidí na stejnou dobu zcela odlišné.

Děkuji paní ředitelce za ochotu, čas a poutavý výklad, panu učiteli Beránkovi za pomoc s organizací akce a našim deváťákům za pozornost. Doufáme, že jim film i beseda pomohly k tomu, aby si uvědomili důležitost demokracie a vážili si toho, v jaké zemi a v jakých podmínkách žijí.

(Renata Kafková)   

Fotogalerie