Exkurze 9. A na pracoviště SPŠ v Mladých Bukách

Ve čtvrtek odpoledne 21. listopadu 2019 se naši nejstarší žáci vydali do Mladých Buků, aby si prohlédli zdejší pracoviště praktického vyučování spadající pod Střední průmyslovou školu v Trutnově.

Před budovou školy deváťáky přivítal zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Jan Kafka, který je zavedl do jedné z učeben a na úvod jim představil obory, které mohou na trutnovské SPŠ studovat. Seznámil je nejen s náplní učiva, ale i s možnostmi uplatnění, stipendii, která vzorní studenti mohou pobírat, a vyzdvihl spolupráci s místními strojírenskými firmami, jež si již mezi studenty vybírají praktikanty a budoucí kolegy. Závěrem pan zástupce naše žáky pozval na sobotní den otevřených dveří a zájemcům o studium na SPŠ doporučil pozorné sledování webových stránek školy, kde budou v brzké době zveřejněny bližší informace o průběhu přijímacího řízení a přípravě na něj.

Poté se deváťáci rozdělili do dvou skupinek, kterých se ujali mistři odborného výcviku, pánové Josef Morávek a Jaroslav Záruba, kteří je provedli po budově. Naši žáci si tak prohlédli např. kovárnu, dílny pro ruční obrábění kovů, dílny s obráběcími stroji, dílny sloužící k praktickému vyučování budoucích elektrikářů, laboratoře robotiky i automatizace nebo učebnu satelitní a audiovizuální techniky. Páni mistři při prohlídce dětem ukázali i různé typy strojů, např. soustruhy, frézky nebo CNC stroje. Vysvětlili rovněž, kdy a proč se studenti učí pracovat v jednotlivých dílnách a laboratořích, a odpovídali na dotazy

Děkujeme ochotným pracovníků SPŠ za milé přijetí a zajímavou prohlídku jednoho z pracovišť jejich školy. Doufáme, že našim žákům pomohl s výběrem budoucí profese. Poděkování náleží i kolegům Petře Báčové a Jaromíru Beránkovi za pomoc s organizací akce a našim deváťákům za bezproblémové chování.

(Renata Kafková)

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...