Projekt Holocaust v IX. A

V úterý 21. května 2019 se žáci deváté třídy po celý den zabývali problematikou holocaustu.

Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy, stěžejními událostmi a významnými osobnostmi tohoto období. Poté zjišťovali, které skupiny lidí byly holokaustem postiženy, vysvětlovali, proč právě je nacisté perzekuovali, a pracovali s dobovým propagandistickým materiálem Jedovatá houba, na kterém vysvětlovali způsoby manipulace s pravdou a vznik dobových fake news. Poměry v koncentračních táborech žákům přiblížily dobové fotografie a dokument O zlém snu, příběh paní Evy Erbenové, jež jako jediná z rodiny přežila věznění v Terezíně, Osvětimi i pochod smrti.

Paní Jana Nešněrová, ředitelka místního muzea, žáky seznámila s postupným zhoršováním situace židovského a romského obyvatelstva v Úpici během druhé světové války, osvětlila jim osudy místních židovských továrnických rodin a přečetla úryvky z městské kroniky. Deváťáci si rovněž mohli prohlédnout cenné exponáty z Terezína i Osvětimi, které uchovává místní muzeum a paní ředitelka je přinesla ukázat. Autentické předměty doplnila i ukázka denního jídla z „mírnějšího“ koncentračního tábora. 

Závěrem dvojice deváťáků sepisovaly přání – každá dvojice dostala osobu či osoby určitého věku a měla za úkol vymyslet, co by si tento člověk přál jako vězeň koncentračního tábora a co v současnosti. Všechny dvojice se shodly, že v době holocaustu byla přání mnohem skromnější a obnášela především touhu setkat s blízkými, žít v bezpečí, být zdravý, dosyta se najíst, ohřát se a vyspat se ve své posteli. Každá dvojice také dostala zapálenou svíčku a měla ji nechat svítit, pokud se domnívala, že „její“ člověk měl šanci holocaust přežít. Pohled na množství uhašených svíček působil značně skličujícím dojmem. 

Děkuji paní ředitelce Nešněrové za pečlivě připravenou besedu a kolegům z učitelského sboru za pomoc s organizací akce. Největší dík patří žákům IX. A, kteří po celý den pěkně pracovali, aktivně se zajímali a vzorně se chovali. 
(Renata Kafková)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.

 

 

Mohlo by se vám líbit...