Den ve středověkém městě

Dlouho to vypadalo, že pomyslné okénko do středověku letos neotevřeme, ale nakonec se podařilo sladit všechny termíny a Den ve středověkém městě jsme pro sedmáky uspořádali ve čtvrtek 9. května 2019.

Život našich předků na přelomu 13. a 14. století představil pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava, který za námi přijel s programem „Stříbrný král“. Pan lektor během pár desítek minut proměnil dobrovolníky ve venkovský pár, šlechtice „v civilu“ a šlechtice v plné zbroji. Pan Richtr žákům popsal výrobu látek, šití oblečení a postupy oblékání. Předvedl jim také, jak jednotlivé části zbroje chránily svého majitele a jak bojovali otrlí válečníci. Nechyběly ani ukázky mincí ražených v Kutné Hoře a dobového nádobí. Na závěr si žáci mohli vše prohlédnout a vyzkoušet.

Další část programu – návrh města – některým sedmákům řádně zamotal hlavu, když zjistili, na kolik věcí je třeba myslet, aby město mohlo řádně fungovat a navíc ještě vypadalo alespoň trochu k světu. K lepší koncentraci měla napomoci středověká hudba, nicméně se zdá, že písně minesengrů měly spíše opačný efekt. Pak si děti ještě zahrály na kronikáře a sepisovaly krátké záznamy z „dějin“ svých měst. Přitažlivými tématy byly tradičně živelní katastrofy, morové epidemie a kriminální činy. Letos jsme při psaní pokořili dosavadní rekord v množství rozlité tuše a kaněk.

Dokumentem o životě a panování Václava II. jsme si připomněli tohoto významného českého krále, poté jsme potrápili paměť a zopakovali si, co o něm a jeho rodině víme, a pověděli si i řadu zajímavostí.

Odměnou za namáhavou práci bylo závěrečné poznávání věcí, které se daly koupit na středověkém tržišti. Zavázané oči zaktivovaly hmat, chuť a čich a většina zboží byla úspěšně odhalena. Halasné (až škodolibé) reakce spolužáků proměnily třídu v tržiště i co do počtu decibelů.

Děkuji panu Richterovi za čas a ochotu, kolegyním a kolegům za pomoc s organizací akce.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka Tv.