Získali jsme milionovou finanční dotaci

Anglický klub

Konkrétně se jedná o 1 141 497 Kč v rámci Výzvy č. 63 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Díky těmto penězům se můžeme věnovat dětem ještě víc, než je obvyklé. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat klub zábavné logiky a deskových her a také klub komunikace v anglickém jazyce. Více se také můžeme věnovat slabším žákům a pomoct jim tak se zvládáním učiva.

Z těchto peněz platíme rovněž školní psycholožku, která se stará o předškoláky a problémové žáky, ale také pro nás organizuje preventivní akce.

A nechtěl bych zapomenout na to, že z těchto prostředků nakoupíme dvě tabule s dataprojektory a částečně z nich pokryjeme i nákup nových notebooků do učebny informatiky.

(Martin Zakouřil)

Hodina pedagogické intervence