Exkurze 6. B v Muzeu kamenů v Nové Pace

Acháty, granáty a jiné polodrahokamy si mohli žáci 6. B prohlédnout v expozici drahých kamenů v Muzeu – Klenotnice v Nové Pace. V rámci exkurze u příležitosti Dne Země se v tomto muzeu seznámili také s vyvřelými horninami a minerály v expozici vulkanismu a se zkamenělinami v expozici geologického vývoje.

Nová Paka leží totiž v geologicky velmi pestré oblasti a najdeme zde vyvřelé, usazené i přeměněné horniny nejrůznějšího stáří. I daleko za hranicemi naší vlasti je tak proslulý zdejší výskyt „polodrahokamů“ a zkamenělých stonků prvohorních rostlin. Nejstarší zprávy o sběru drahých kamenů a jejich zpracovávání v Podkrkonoší pocházejí již ze 14. století.
(Martin Zakouřil)

Fotogalerie

 

Mohlo by se vám líbit...