Protančili jsme tělesnou výchovu

Dne 29. 11. měli žáci i žákyně sedmých, osmých a devátých ročníků netradiční výuku tělesné výchovy.

Celé dvě hodiny se pod vedením Veroniky Turkové učili a někteří již zdokonalovali v tanečně pohybové průpravě. Vyzkoušeli si společenské tance jako polku, ptačí tanec a cha-chu, starší žáci a žákyně dokonce stihli jive a valčík. Všem zúčastněným patří velká pochvala za vyvinutou snahu. Ikdyž to ze začátku moc nevypadalo, později se většina otrkala a pak to pořádně rozjela.

Věříme tak, že se tato zkušenost bude všem žákům hodit v tanečních, které je zanedlouho čekají.

(Blanka Hozová a Eva Mertlíková)

Fotogalerie