Měsíc filmu na školách aneb Osudy Jana Masaryka

Listopadové dějepisné akce jsme zahájili v pondělí 12. listopadu 2018 akcí Měsíc filmu na školách, která probíhá v rámci projektu Příběhy bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladým lidem několik desetiletí vlády totalitních režimů v naší zemi. Projekt Příběhy bezpráví organizuje audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách, který je jedním z projektů nevládní neziskové organizace Člověk v tísni.

Letošním tématem byla osobnost Jana Masaryka, úzce spojená s tzv. osmičkovými roky, jejichž výročí si po celý rok připomínáme, i s městem Úpice, které dvakrát navštívil. Navíc úpické náměstí několik týdnů zdobí znovuobnovená socha Janova otce, prvního prezidenta ČSR. Pro bližší seznámení a porovnání životních osudů žáci 9.A nejprve třídili informace podle toho, zda se vztahují k Tomášovi či Janovi.

Poté sledovali dokumentární film Jan Masaryk a třetí republika, popisující život londýnského vyslance a pozdějšího ministra zahraničí a akcentující zejména jeho poslední tři roky a tragický konec spjatý s nástupem komunistického režimu. Při popisování emocí, jež během filmu pociťovali, a silných momentů většina žáků zmiňovala smutek, dojetí a dramatický konec mladšího z Masaryků.

Pan profesor Vladimír Wolf, spolupracovník Slezské univerzity v Opavě, deváťákům vysvětlil ministrovu roli za tzv. třetí republiky a plánovanou úlohu v protikomunistickém zahraničním odboji a popsal teorie vysvětlující jeho smrt. Objasnil jim i klíčové kauzy, ve kterých se angažoval Tomáš Garrigue Masaryk.

Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, našim žákům přiblížila průběh návštěv Masaryků v Úpici v letech 1926 a 1946, seznámila je s historií budování a likvidace pomníku TGM a především jim četla z dobové kroniky, ukázala řadu fotografií i pozvánku a menu ze slavnostní večeře, pořádané rodinou továrníka Morawetze při příležitosti prezidentské návštěvy.

Děkuji milým hostům za ochotu, čas, poutavý výklad a ukázku dobových pramenů. Paní učitelce Žďárské děkuji za pomoc při pořádání akce. Nemenší poděkování patří i všem deváťákům, kteří pěkně pracovali a hezky se chovali.
(Renata Kafková)

Fotogalerie