Bruslení při tělocviku děti baví

Při podzimních hodinách tělesné výchovy využili žáci umělé kluziště. Vyzkoušeli si bruslení na jiném povrchu a získali tak novou zkušenost. Z bruslení byli nadšeni, kdo neměl brusle, opatřil si v bazaru, nebo si alespoň od kamaráda na chvíli vypůjčil.

Této možnosti využívala i školní družina. Do budoucna bychom rádi i nadále uvítali  možnost celoročního bruslení  v našem městě.

(Eva Jörková)

Fotogalerie