Projekt Já, ty, my, oni na 1. stupni

Úterým 30. ledna žáčky provázel celoškolní projekt „JÁ, TY, MY, ONI“ zaměřený na poznání sebe i druhých, který poodhalil jejich znalosti, dovednosti, paměť, obratnost, výdrž a trpělivost. Nahlédněme do několika tříd a podívejme se, jak se jim dařilo:

Prvňáčci zjišťovali, co všechno dokážou. Paní učitelky pro ně měly připraveny spousty úkolů. Vědí děti, kde bydlí a do jaké třídy a školy chodí? Znají části svého těla? Pojmenují barvy a geometrické tvary? Zvládnou spočítat jednoduchou slovní úlohu? Jsou šikovní a obratní? Umí šplhat či skákat přes švihadlo? Zavážou si tkaničku? Umí stříhat podle čáry a bez zubů? Někteří zvládli skoro všechno, jiní zjistili, že v něčem mají ještě rezervy.

Druháčky hned ráno  čekal pracovní list, kde měli na čas spočítat sloupeček příkladů, napsat jméno své a svých rodičů, adresu bydliště a datum narození. Dobrou paměť prokázali zapamatováním si alespoň sedmi dvojciferných čísel z deseti a pěti slov z osmi. Kdo je obratný, ten bez zaváhání přeskočil desetkrát švihadlo, výdrž prověřilo minutové dělání dřepů, trpělivost navlékání bavlnky do jehly a šikovnost střihání po čáře a bez zubů a zavázáním tkaničky.  Závěrečnou disciplínou, která byla ovšem pro většinu dětí obtížná, bylo vyfouknutí žvýkačkové bubliny. To bylo „ksichtíků“. Všichni si den opravdu užili, i když ne všem se dařilo tak, jak by asi chtěli.

Třeťáci a čtvrťáci se zamýšleli nejen nad sebou, ale i nad svými spolužáky a vztahy ve své třídě. I oni vyplňovali pracovní list, povídali si s paní učitelkou o kamarádství, vzájemné pomoci a nakonec si zahráli několik her a naučili se novou písničku.
(Veronika Prouzová)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovky Tv  z průběhu projektu v 8. A