První pololetí školního roku 2017-18 bylo výjimečné

Držíme skvělé hodnoty prospěchu našich žáků.

Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2017/2018 dosáhl hodnoty 1,59, což znamená vyrovnání našeho rekordu ze školního roku 2013/2014 (2016/2017: 1,63;  2015/2016: 1,71;  2014/2015: 1,61;  2013/2014: 1,59).

V počtu vyznamenání jsme dosáhli druhého nejlepšího výsledku.

Letos jich je 175, zatímco v předešlých letech 181, 162, 161 a 136.

Neprospívajících je stejně jako vloni podstatně méně než v předešlých letech.

Počet neprospívajících v 1. pololetí školního roku 2017/2018 je jen 15 (2016/2017: 13;  2015/2016: 20;  2014/2015 22;  2013/2014: 26).

Naši žáci v 1. pololetí zameškali 13 239 hodin, což je 41,33 hodin na 1 žáka; (2016/2017: 12 147 hodin … 41,17 hodin/žáka;  2015/2016: 10 402 hodin … 35,27 hodin/žáka;  2014/2015: 14 089 hodin … 48,42 hodin/žáka)

Z výše uvedeného počtu hodin je jich pouze 11 neomluvených, což je 0,02 hodiny na 1 žáka; (2016/2017: 43 hodin … 0,14 hodiny/žáka; 2015/2016: 34 hodin … 0,12 hodiny/žáka; 2014/2015: 53 hodin … 0,18 hodiny/žáka)

Celkem bylo uděleno:

2 036 jedniček, 631 dvojek, 416 trojek, 233 čtyřek a 33 pětek. Zhoršených známek z chování je 8.

A jak dopadly jednotlivé třídy? U každé z nich je uveden průměrný prospěch jejích žáků:

1.A (1,02), 1.B (1,06), 2.A (1,19), 3.B (1,29), 2.B (1,30), 4.B (1,36), 4.A (1,37), 3.A (1,47), 5.B (1,47), 5.A (1,58), 9.A (1,84), 7.A (2,00), 6.A (2,08), 8.A (2,38), 6.B (2,47)

(Martin Dytrych)