Za historií a současností vahařského řemesla aneb Výstava vah z Tonavy

V pondělí 6. a v pátek 10. listopadu 2017 pospíchaly děti ze 4. a 5. tříd, které si vybraly volitelné předměty Naše město a Region Jestřebí hory, se zvoněním do muzea, aby si prohlédly aktuální podzimní výstavu. Tentokrát žádné z dětí nezapomnělo, čemu je výstava věnována, protože podnik TONAVA všechny znají, některé dokonce z vyprávění a fotografií prarodičů a dalších příbuzných.

Paní průvodkyně seznámily žáčky se 125 let trvající historií firmy a vysvětlily jim, že postupně vystřídala názvy KAMOR, TONAVA i TRANSPORTA, aby se nakonec vrátila k osvědčenému názvu TONAVA, který se zkratkou a.s. používá dodnes.

Děti nadšeně obdivovaly různé typy vah a každé si vybralo svoji „nej“. Děvčata obdivovala především krásně zdobené kuchyňské váhy a váhy, na kterých se vážila miminka, chlapci pokukovali spíše po velkých decimálkách a velmi přesných váhách lékárenských. Společnými favority se staly váhy kupecké, některé děti dokonce litovaly, že dnes je v obchodech vystřídaly „nudné“ digitální váhy. Jen počítat cenu zboží by prý tehdy nechtěly.

Poté všichni zvědavě tiskli nosíky k vitrínkám se závažími a žasli nad drobnými plíšky používanými v lékárnách i sadou závaží z porcelánu. Zájemci si mohli zaposilovat s velkými závažími, nechat se zvážit a změřit na různých typech vah a vyzkoušet si práci s váhou běhounovou i moderní poštovní.

Nakonec si děti prohlédly dnešní produkci TONAVY (váhy, okenní parapety a poštovní schránky), model krkonošské chaty Kamor, která továrně patřívala, a fotky z továrních rekreací i knihu učňů.

Děkujeme paní ředitelce Nešněrové a paní průvodkyni Šlegrové za krásný zážitek a těšíme se na další návštěvu.

(Renata Kafková)   

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...