Víkendovka „Zblázníme se smíchy“

Také o další letošní víkendovku byl obrovský zájem. Nakonec se jí zúčastnilo 35 žáků 6. – 9. ročníku. Ti se hned v úvodu rozdělili do šesti skupin, ve kterých absolvovali většinu soutěží.

Tuhá zima na Sibiři = kolik zvládneme navléknout kousků oblečení na jednoho člověka.

Ložnicový volejbal = volejbal, který se hraje prostěradly.

Středověká krčma = jak dojít poslepu ke šňůře a zakousnout se do sušenky.

Štafeta trochu nakřivo = vyběhnout, desetkrát se obtočit kolem tyče a doběhnout zpět.

Špendlíkosaurus = kolik dokážeme napíchat špendlíků do brambory, když máme na ruce rukavici.

Kromě výše zmíněných soutěží jsme uskutečnili ještě zážitkový program „Parašutista“ a soutěž dvojic „Trakárkový fukar“.

Po náročné noci se nikomu moc nechtělo z pelechu. Ale nakonec je vylákala dobrá snídaně. Po ní už jen uklidit a najít si svůj poklad víkendovky.

Doufáme, že si víkendovku všichni užili!

(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Fotogalerie.