Zážitkový workshop: Den, kdy se mlčelo

V úterý 6. června 2017 se žáci 9. A prostřednictvím zážitkového workshopu Den, kdy se mlčelo, se kterým za nimi přijeli lektoři z neziskové organizace Post Bellum, seznámili s obdobím kolektivizace českého venkova v 50. letech 20. století.

Všichni deváťáci dostali materiály s životopisy obyvatel malé vesnice na Plzeňsku a našli si ve třídě další členy své rodiny. Jednotlivé rodiny se vzájemně představily, nakreslily své majetky a korzovaly mezi nimi. Po tzv. Vítězném únoru se „naše“ vesnice a vztahy v ní postupně měnily. Ve volbách zvítězila Národní fronta, začala kolektivizace, sílil tlak na vstup do JZD, ti, kteří vstoupit odmítali, byli zbaveni majetku, nuceně vystěhováni ze svých domovů, popř. uvězněni. Deváťáci si vše vyzkoušeli na vlastní kůži – odevzdávali hlasovací lístky, rozhodovali se, zda vstoupit do družstva, zabavovali majetek bohatších sousedů, resp. přihlíželi ztrátě rodových gruntů. Na konci workshopu pak měli před očima úplně jinou vesnici než na začátku. V závěrečné reflexi žáci hodnotili, co je zaujalo, jak se ve svých rolích cítili a co jim workshop přinesl.

Děkuji organizaci Post Bellum a pánům lektorům za uspořádání workshopu a kolegům za pomoc s organizací akce.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.