Návštěva sokolníka

Víte, kdo jsou sokolníci? Jsou to lidé, kteří se zabývají výcvikem dravých ptáků. V minulosti byli vycvičení dravci především pomocníkem při opatřování potravy. Nyní je sokolnictví důležité například při ochraně prostoru letišť před hejny ptáků, která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo přistávacím letadlem, důvodem katastrofy.
Po dvou letech jsme na naši školu opět pozvali sokolníka, který pro děti z 1. stupně v malé tělocvičně uspořádal ve středu 19. dubna vystoupení, při němž je seznámil s nejznámějšími dravými ptáky a sovami. A tak jsme mohli vidět  poštolku, káně, jestřába, ba dokonce vzácného raroha s družkou, orla bělohlavého a také naši největší sovu výra velkého. Dozvěděli jsme se o nich  spoustu zajímavostí a obdivovali přelety tělocvičnou. Jako bonus navíc jsme si prohlédli ochočenou fretku.

Největším lákadlem pro děti však byla možnost vyzkoušet si sokolnické držení, navléknout ochrannou koženou rukavici a aspoň na chvilinku si krásně zbarvené káně podržet a prohlédnout zblízka.

(Eva Prouzová)

Fotogalerie.