Návštěvy u předškoláků

 

Rok opět utekl jako voda a co nevidět tu bude zápis do prvních tříd. To je ten správný čas zavítat do mateřských školek mezi předškoláky přesvědčit se, jak se na školu připravují. A že to berou zodpovědně, o tom mě přesvědčily libňatovské děti ve čtvrtek 9. února 2017. Děti ze školky v Suchovršicích si hru na školu vyzkoušely o týden později a dnes si ji vyzkoušely i úpické děti. 

Děti poznají počáteční písmenka ve slovech, zvládnou roztleskat slova na slabiky, vědí, jak některá písmenka vypadají, umí napočítat do pěti, k číslům přiřadí správný počet obrázků, orientují se mezi geometrickými tvary, umí pojmenovat části těla, poznají zvířecí mláďata.

Společně jsme strávili hodinu a bylo to prima. Všemu přihlíželi rodiče dětí, kteří tak měli možnost sledovat, jak se děti zapojují do práce, jak spolupracují, jak dokáží naslouchat a plnit zadané úkoly. Nakonec jsme společně podiskutovali o všem, co se vstupem do školy souvisí.

Děkuji předškolákům za fajn odpoledne, paním učitelkám za milé přijetí a za jejich čas, který dětem věnují.

(Radka Řeháková)

Fotogalerie – Libňatov.

Fotogalerie – Suchovršice.

Fotogalerie – Veselka.

Videoreportáž z ukázkového vyučování v MtŠ Veselka.

 

Mohlo by se vám líbit...